Organisatie

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag
Columbusstraat 101
2561 AC Den Haag
info@kamermuziekfestivaldenhaag.nl (contact festivalorganisatie)

IBAN: NL92 RABO 0191 9969 98
BIC: RABONL2U
BTW (VAT) nr: NL8124.52.203.B01
KvK (Chamber of Commerce): 27257153

Bestuur Stichting IKDH
Regina Schim van der Loeff - voorzitter
Janbert Heemstra - 1e secretaris
Caroline van Niekerk - 2e secretaris
Johan Felius - penningmeester
Marijnke de Jong - lid
Marjanne Franke - lid

Ambassadeurs

Roel Bekker - voormalig topambtenaar Rijk en hoogleraar Arbeidsverhoudingen publieke sector
Bart Bleker - voormalig bestuurder, thans adviseur en toezichthouder
Patricia Engelbert van Bevervoorde - projectontwikkelaar en headhunter
Pauline van der Meer-Mohr - Non executive Director and former University president
Edwin Rutten - Radio 4 presentator, acteur, zanger
Leo Samama - componist, musicoloog en cultureel ondernemer
Hans Schouten - ondernemer, sinds de oprichting nauw verbonden aan het festival

Bestuur Vriendenkring
Marceline Blangé - voorzitter
Marjanne Franke - penningmeester
Marijnke de Jong - secretaris
Frank van Vliet - lid
Lisa van Winden - lid
vrienden@kamermuziekfestivaldenhaag.nl (contact vriendenkring)

Salon
salon@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Artistiek directeur

Eva Stegeman

Zakelijk directeur
Onno Ephraim
directie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Marketing, publiciteit en perscontact
Janko Duinker
publiciteit@kamermuziekfestivaldenhaag.nl
Tel : 06 5125 8475

Productie & organisatie
Amber Teterissa
productie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Educatie
Eva Stegeman
productie@kamermuziekfestivaldenhaag.nl

Vormgeving
Bas de Wit, HolwerdaDeWit